Οι συναισθηματικές εμπειρίες για έναν ασθενή που πάσχει από βαριά νοσήματα είναι πολύ σημαντικές για την πορεία της πάθησης και συλλήβδην για την ψυχική του ηρεμία.

Ο σκύλος θεραπείας – συντροφιάς συμβάλλει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό σε μία επιτυχημένη θεραπεία. Προσφέροντας υποστήριξη, φροντίδα και συντροφιά, οι σκύλοι αυτοί καταφέρνουν να ξυπνήσουν συναισθήματα στον ασθενή και να τον αποσπάσουν από το πρόβλημα που έχει, με καταληκτικά αποτελέσματα.


Σε ποιες ομάδες ατόμων μπορεί να γίνει μία σανίδα σωτήριας;

ü  Σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα ή έχουν διαγνωστεί με διαταραχές στην ανάπτυξή τους

ü  Σε ενήλικες και παιδιά που αντιμετωπίζουν διάφορες ψυχικές νόσους

ü  Σε ασθενείς νοσοκομείου ή οίκους ευγηρίας

ü  Σε μικρά group έως 5 άτομα με διάφορα προβλήματα


Για να γίνει ένας σκύλος, σκύλος θεραπείας…

Οι σκύλοι θεραπείας εκπαιδεύονται κάτω υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Εκτός από τις εντολές της βασικής εκπαίδευσης, ο σκύλος είναι σημαντικό να μπορεί να μένει ήρεμος τόσο σε ένα απότομο άγγιγμα όσο και σε ένα ενοχλητικό για αυτόν χάδι. Ένας σκύλος με ιστορικό επιθετικότητας αυτόματα αποκλείεται από τη διαδικασία.

Οι σκύλοι συντροφιάς θα πρέπει να είναι υγιείς, εμβολιασμένοι, στειρωμένοι και αποπαρασιτωμένοι.


Κυριότερα οφέλη της θεραπείας με σκύλο

Η επαφή με τον σκύλο δίνει απλόχερα στον θεραπευόμενο αγάπη, ασφάλεια και ενθάρρυνση να κάνει πράγματα που ειδάλλως δεν θα έκανε. Ο ασθενής νιώθει μεγάλη ασφάλεια δίπλα στον σκύλο, νιώθει χαρά κοντά του και αυτόματα είναι ένας πολύ καλός λόγος για χαμόγελο…διαρκείας!

Ειδικότερα τα άτομα με σωματική αναπηρία ανακτούν σχεδόν πάντα την χαμένη τους αυτοπεποίθηση, θέλουν να φροντίσουν και να προσφέρουν κι αυτοί ανταλλάγματα στον σκύλο θεραπευτή και τέλος έχουν ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για άσκηση και επαφή με τη φύση.


Η σχέση ανθρώπων και ζώων μπορεί να γίνει πολύ ισχυρή, κι αν κάποιος ψάξει τι μικρά θαύματα γίνονται καθημερινά με τους σκύλους συντροφιάς, πραγματικά θα εκπλαγεί!


Η ομάδα του Pet Shop88.